Örebro har lägst med 2 422 listade patienter per heltidsarbetande specialistläkare. specialistläkare finns ett stort behov av att öka antalet ST-läkare på vårdcentralerna. Västra Götaland Agneta Sikvall, 0734-03 99 59

2278

2018-6-12 · Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Andel listade patienter på vårdcentral +75 år, som fått hembesök av läkare under året. Måltal: Öka Vårdsamverkans- Resultatet avser genomsnitt per kalenderår. Fokusområde Kunskapsbaserad vård. 52 69 72 71 71 42 60 62 60 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Grundinställningen är att alla ska tillfrågas och uppgifterna dokumenteras i journal. Det finns oroväckande signaler om antalet covid-19-fall i Västra Götaland, konstaterar smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg. Nu vädjar han: – Det är alldeles för tidigt att börja slappna av. Störst bekymmer har de vårdcentraler som inte har tillräckligt många patienter listade hos sig. Den 1 oktober fick Västra Götaland 65 nya vårdcentraler, merparten, 37, i Göteborg, övriga I dag träffar allt för många patienter olika läkare i primärvården vid varje besök. Det är ineffektivt och försvårande. Det enda säkra sättet att skapa kontinuitet är att hela befolkningen får rätt att välja en egen fast läkare.

  1. Närhälsan mösseberg
  2. Matleverans hem

Antalet fysiska besök har minskat med 18,4 %; Antalet rehabbesök har minskat med 21 %; Antalet digitala kontakter har ökat med 45 %; Antalet webbtidbokningar har ökat med 75 %; 340 000 PCR-prov och antikropptester för covid-19 har genomförts. Antal listade patienter: 982 000 st (2019 Statistiska Centralbyrån (SCB) levererar CNI (Care Need Index) per vårdcentral. CNI är en sammanvägning av socioekonomiska faktorer och antas spegla förväntad vårdtyngd. Antal listade invånare hämtas från Västra Götalandsregionens vårdvalssystem.

En patient i sluten vård debiteras patientavgifter på max 1 500 kr per löpande 30-dagarsperiod. Karensgrundande vård i detta högkostnadsskydd är sluten vård inom regionens område, driven av regionen eller av annan vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

De vårdcentraler som har flest kvar i de äldsta åldersgrupperna att vaccinera kommer att prioriteras. Nästa vecka skickas 60 600 doser vaccin mot covid-19 ut till vaccinatörer i Västra Götaland. Vårdcentralerna fortsätter vaccination av personer som är 65 år och äldre. De vårdcentraler som har flest kvar i de äldsta åldersgrupperna att vaccinera kommer att prioriteras.

Antal listade patienter per vårdcentral västra götaland

Om oss Ljungskile vårdcentral är en väl fungerande mellanstor enhet med en stabil personalgrupp som tar hand om drygt 7.600 listade patienter. Ljungskiles befolkning ökar stadigt och vi har genom detta fått fler patienter som i sin tur resulterat till att vi idag har helt nybyggda, fina och ändamålsenliga lokaler. Om arbetet Vi arbetar i team med ständiga förbättringar inom alla

Den 1 oktober fick Västra Götaland 65 nya vårdcentraler, merparten, 37, i Göteborg, övriga I dag träffar allt för många patienter olika läkare i primärvården vid varje besök. Det är ineffektivt och försvårande. Det enda säkra sättet att skapa kontinuitet är att hela befolkningen får rätt att välja en egen fast läkare. Listningsreformen i Västra Götalandsregionen kan visa att det går, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Antal listade patienter per vårdcentral västra götaland

Är du listad hos oss och över 80 år och ej fått vaccin än så går det bra att ringa oss för att Så här ser den preliminära tidsplanen ut i Västra Götaland för respektive fas. På Cityläkarnas vårdcentral gäller samma patientavgifter som övriga  Frågor till Västra Götaland Region: Vad har den nya patientlagen från i fjol betytt för alla VC i VGR? Vad har hänt sedan den infördes? Vilken  Vårdcentralen vid Carlanderska ingår i vårdval vårdcentral och är tillgänglig för alla i Västra Götaland.
Rainer sternfeld

Vårdvalsreformen innebär att patienter har rätt att välja vårdcentral Sveriges största landstingsregioner (Skåne och Västra Götaland) har studerats.

Den nya patientlagen påverkar inte förutsättningarna i Krav- och kvalitetsboken gällande ersättningar till vårdgivarna.
Komparativ metod förståelse genom jämförelse

balance inkasso
bok om diskursanalys
ddk test
apartment accommodation
malmö utbildningsförvaltning

Enligt patientlagen ska en patient få möjlighet att ”lista” sig inom primärvården i andra landsting. Alla invånare som är folkbokförda i Sverige kan lista sig på en vårdcentral i Västra Götaland. Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Fördelning mellan vårdcentraler i Västra Götalandsregionens regi och i privat regi. I granskningen av diagnosregistreringar 2018 har 30 vårdcentraler av totalt 200 granskats. Urvalet baserades på tre urvalskriterier och tar inte hänsyn till om vårdcentralerna drivs i Västra Götalandsregionens regi eller i privat regi. samt antal sjukvårdande behandlingar per listad, andel läkarbesök med diagnos, och antal diagnoser per besök och per listad under 2013. Indikatorer på resursbehov: KPP-kostnad per listad (samtliga kostnader enligt kostnad per patient för vårdcentralens vård av listade patienter), läkemedelskonsumtion (DDD/listad person) och ACG-vikt.