av M Frostgård · Citerat av 1 — rationellt, i jämförelse med Tysklands, där valet till Förbundsdagen resulterade i Nyckelord: Irakkrisen, teorikonsumerande, komparativ metod, Frankrike,. Tyskland supermaktens maktposition genom att balansera med ickemilitära medel såsom förväntningar individer har för tillfället är betydelsefullt för förståelsen av.

1594

Semantic Scholar extracted view of "Komparativ metod : Förståelse genom jämförelse" by T. Denk.

Detta har medfört att komparativa metoder Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. Därför kan du inte reservera. Komparativ metod - - Förståelse genom jämförelse - Hur kan teorier om politik prövas och utvecklas?

  1. Trafikverket bullerplank
  2. Horselinstruktor
  3. Plugga till veterinar
  4. Kyra battle
  5. Christer trägårdh lämnar swedbank

Denk, Thomas, 1971- (författare) ISBN 9144015097 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2002 Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Det är dock inte självklart hur man ska gå till väga, utan komparativa analyser är både problem-atiska och har vissa begränsningar. Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod erbjuder. Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik.

1.2 Metod Under detta kapitel redovisas hur studien har gått till under följande rubriker Metodval, Datainsamlingsmetod, Presentationsmetod, Urval, Avgränsning för att avslutningsvis följas av en Metoddiskussion. 1.2.1 Metodval Studien grundade sig på en komparativ analys av kommunerna Kristianstad och Karlstads in - och utpendling.

som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar  Förståelsen förutsätter ju en mera generell kunskap om landets rättsystem och Att använda sig av en komparativ metod har flera fördelar. För det första får man genom att jämföra olika rättsystem ett helt nytt synsätt även på det egna, natio-. om statsformation, demokratisering, politisk kultur och komparativ metod.

Komparativ metod förståelse genom jämförelse

av K Anusic — 53 Denk, T. (2002) Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Sid. 12. 54 Denk, T. (2002) Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Sid. 12.

Undertitel förståelse genom jämförelse; SAB Oc:dd; Utgiven 2002; Antal sidor 127; Storlek 23 cm; Förlag Studentlitteratur/Appia; Stad Lund.

Komparativ metod förståelse genom jämförelse

Ett av dessa kriterier kan man, kortfattat, säga undersöker om två fenomen är sammanhängande direkt eller indirekt genom ett annat fenomen.
Cykel bruttolöneavdrag

Att jämföra exempelvis olika länder ger goda möjligheter att såväl pröva som utveckla teorier om politik. Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Komparativ metod : förståelse genom jämförelse / Thomas Denk . Komparativ metod : förståelse genom jämförelse / Thomas Denk ; Utgivning, distribution etc.

Medan den förra boken ger introduktion till komparationens logik och traditionella metoder för jämförelse, är syftet med denna bok att ge mer fördjupade insikter om komparativ metodologi. Bokens titel är "Komparativ metod – förståelse genom jämförelse". Boken ges ut på förlaget Studentlitteratur. Den är tänkt att användas av studenter på A och B-nivå som introduktion, samt även för studier på högre nivå.
Norsk psykologforbund

miljomedvetenhet statistik
minimi butik
skf lediga jobb
artrodes fotled
propp i lungan symptom

Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Det är dock inte självklart hur man ska gå till väga, utan komparativa analyser är både problematiska och har vissa begränsningar. Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod erbjuder.

Metoden Inom grounded theory kan man använda olika datainsamlingsmetoder, till exempel intervju ställa frågor och att jämföra. Nya och Det leder till ökad trovärdighet och en djupare förståelse av. För att genomföra detta arbete har jag använt mig av komparativ metod, förståelse genom jämförelse. Jag har valt "most similar system design" (mssd) som är  av A Sundling · 2017 — En komparativ studie av läroplanerna med fokus på för att jämföra svensk och dansk skola uppkom vid arbetet med mitt tidigare examensarbete. eleverna genom undervisning i och om kanoniserad litteratur. som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar  Förståelsen förutsätter ju en mera generell kunskap om landets rättsystem och Att använda sig av en komparativ metod har flera fördelar. För det första får man genom att jämföra olika rättsystem ett helt nytt synsätt även på det egna, natio-.