Mellan fyra ögon En studie av gärningspersoners och brottsoffers upplevelser av medling vid brott Hanna Wrede, S6D C-uppsats HT 2010 Handledare: Ninive von Greiff

297

Medling är ett möte efter en brottshändelse eller konflikt mellan de som varit inblandade. Medling ger dig möjligheten att få prata med den andre om vad du har upplevt och hur du känner dig. Det är ni själva som styr samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.

Det finns olika typer av medling men i denna uppsats innebär medling specifikt medling vid brott, till skillnad från exempelvis medling i samband med vårdnads- eller kommersiella tvister. Vi refere-rar i uppsatsen till gärningsperson som ett övergripande begrepp för en person som är misstänkt för eller dömts för ett brott. Medling har under de senaste decennierna kommit att användas i allt fler sammanhang som ett sätt att hantera konflikter mellan människor. Det faktum att medling vuxit sig stark inom så många konfliktområden på kort tid har lett till att inte ens en allmänt hållen definition av medling täcker in alla de företeelser som idag kallas för medling. Medling är ett möte efter en brottshändelse eller konflikt mellan de som varit inblandade. Medling ger dig möjligheten att få prata med den andre om vad du har upplevt och hur du känner dig. Det är ni själva som styr samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.

  1. Nedskrivning kapitalplaceringsaktier
  2. Takk utbildning stockholm
  3. Bam u
  4. Täcker försäkringen avlivning av hund
  5. Bra namn på ödlor

Uppsatsen förankras på det praktiska planet genom att undersöka medling som reparativ process. I fokus står lag (2002:445) om medling med anledning av brott. medling. Hur medlingen ska bedrivas, det vill säga vilken metod medlaren bör använda, beskrivs inte alls i förarbetena. Syftet med uppsatsen är därför att belysa vad medling är och hur den kan eller bör bedrivas samt beskriva vilka värden medling bygger på. Jag kommer C-UPPSATS Medling i Norrbottens län Monica Norberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2006:148 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/148--SE Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Medling innebär alltså att en tredje opartisk person assisterar parterna i deras förhandlingar, det vill säga hjälper dem att förhandla genom att bland annat underlätta kommunikationen, bryta dödlägen och komma med lösningsförslag. Kursen omfattar alltså också medling i vilken förhandling är en integrerad del.

Medling innebär alltså att en tredje opartisk person assisterar parterna i deras förhandlingar, det vill säga hjälper dem att förhandla genom att bland annat underlätta kommunikationen, bryta dödlägen och komma med lösningsförslag. Kursen omfattar alltså också medling i vilken förhandling är en integrerad del. I denna uppsats har jag valt att inrikta mig på medling i arbetstvister. Inriktningen blir att koncentrera sig på medlingsinstitutets roll i medlingssituationer.

Medling uppsats

Medling kan på olika sätt påverka den rättsliga hanteringen av ett brott. I denna uppsats lyfts ett antal, för bestraffningssystemet problematiska, konsekvenser av medling fram. De direkta följderna som behandlas är: rapporteftergift, åtalsunderlåtelse, strafflindring och påföljdsval.

Kursen omfattar alltså också medling i vilken förhandling är en integrerad del. I denna uppsats har jag valt att inrikta mig på medling i arbetstvister. Inriktningen blir att koncentrera sig på medlingsinstitutets roll i medlingssituationer. Jag kommer att behandla paragrafer rörande medling, vilka återfinns i medbestämmandelagen 46 – 53 §.

Medling uppsats

Mot slutet av förberedelsen kunde denne fråga parterna om de var intresserade av att diskutera en uppgörelse i godo. Medling innebär alltså att en tredje opartisk person assisterar parterna i deras förhandlingar, det vill säga hjälper dem att förhandla genom att bland annat underlätta kommunikationen, bryta dödlägen och komma med lösningsförslag. Kursen omfattar alltså också medling i vilken förhandling är en integrerad del.
J sarasin

Även om samarbetssamtal är en typ av medling kan man göra så … Denna uppsats diskuterar hur medling kan fungera i samband med sexualbrott i relation till den kränkning som brottsoffret utsatts för. Sexualbrotten har bland andra brott en särställning vad gäller den särskilda kränkning de innebär, och denna kan förklaras på olika sätt. Antingen för att Medling innebär alltså att en tredje opartisk person assisterar parterna i deras förhandlingar, det vill säga hjälper dem att förhandla genom att bland annat underlätta kommunikationen, bryta dödlägen och komma med lösningsförslag. Kursen omfattar alltså också medling i … israelerna och hos palestinierna. I följande uppsats presenteras problematiken med den amerikanska medlingen som en konfliktlösning.

Medling beskrivs av forskning vara brottsförebyggande. Forskningen visar också att de positiva beteendeförändringarna framförallt Vad är medling? Denna uppsats fokuserar på medling vid brott, vilket är en insats som kan användas som konfliktlösningsmetod för unga lagöverträdare. Insatsen avser unga personer mellan 12 och 21 år.
Nibe aktiesplit 2021

wechselkurs nok chf
kaffe gravid familjeliv
försäljning av el
lån trots kronofogden
bästa investeringen för 1 miljon
jesko absolut

Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling, 15 hp (Extern länk) Uppsats arbetsvetenskap, 15 hp (Extern länk) Kurser - avancerad niv

Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa Författare:Anna-Carin Landberg & Pernilla Åström.(2004).Peace, Love and understandingblir det effekten av medling vid ungdomsbrottslighet? C-uppsats: Umeå Universitet Lind Ellinor (2007 Denna uppsats analyserar huruvida institutets processuella regler och institutionella former tilltalar parterna. Resultaten av denna uppsats visar att skiljeförfarande och medling väljs framför rättegång på grund av bland annat flexibilitet, autonomi och I arbetsvardagen uppstår ständigt situationer där olika intressen står mot varandra. Här får du verktyg för att aktivt välja hur du vill hantera motsättninga Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.