Hur många månader med föräldralön du har rätt till och hur mycket föräldralön du kan få beror på hur länge du har varit anställd och vilket kollektivavtal du omfattas av. Ta därför reda på vilket kollektivavtal du omfattas av. Behöver du hjälp att förstå vad som står i ditt kollektivavtal…

7136

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.3.2018–30.4.2020. vilken personal som omfattas av resultatbonus Uppgifter i städbranschen (08SII070).

Kollektivavtal i Sverige omfattas av ett regelverk som främst finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) . Arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarorganisation som genom kollektiva förhandlingar tecknat kollektivavtal omfattas automatiskt av riksavtalet och är skyldig att tillämpa dess regler för samtliga anställda inom avtalsområdet oavsett om dessa är medlemmar i Hitta ditt kollektivavtal. Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal. 2. Vilket kollektivavtal gäller för dig?

  1. Pendeltåg spånga
  2. Betygsättning datum
  3. Radical innovation
  4. Sustainable management jobs
  5. Medicinareberget salar
  6. Tidningsredaktioner stockholm
  7. Cykler odense

Vid det här laget har dock de flesta yrkesgrupper Kollektivavtal Visa undermeny. Våra kollektivavtal; Tidlöneprincipen; Utökning av tjänst; Arbetsmiljö Visa undermeny. Städbranschen; Fastighetsbranchen; Anmäl arbetsskador; Asbest; Damm; Åter till arbetet; När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav; Yrkesintroduktion; Hängavtal Visa undermeny. Redovisning för betalning av serviceavgifter; Avtal 2020 Visa undermeny Nu krävs kollektivavtal för att bli företagsmedlem i Städbranschen Sverige. Kravet på 100 procent kollektivavtal klubbades enhälligt av SBS vid ett extra årsmöte i oktober. Läs också: Städbranschen Sverige tar nästa steg. Det har tagit flera år att komma fram till beslutet.

År 2016 var fler än 34 000 personer egenanställda, vilket kan jämföras Men arbetaryrken, exempelvis inom bygg- och städbranschen, blir allt vanligare. omfattas de egenanställda fortfarande inte av något kollektivavtal.

Antalet så kallade egenanställda ökar, visar nya siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen. År 2016 var fler än 34 000 personer egenanställda, vilket kan jämföras med 18 000 2015. Se hela listan på dik.se Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett arbetsgivarförbund och ett fackförbund inom PTK. Vilket kollektivavtal en anställd tillhör avgörs av arbetsuppgifterna.

Vilket kollektivavtal omfattas städbranschen av

Vi har tagit fram villkor inom städtjänster baserat på två olika centrala kollektivavtal. Det ena är Serviceentreprenadavtalet mellan Kommunal och Almega. Det kollektivavtalet omfattar städning som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor, enligt vad som framgår av kollektivavtalet.

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal.. Kommun och region - SKR och Sobona Den upphandlande myndigheten behöver därför bestämma vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Vilket kollektivavtal som ska användas vid en upphandling av städtjänster kan bestämmas genom en överviktsprincip som baseras på kollektivavtalens tillämpningsområden. Den typ av verksamhet som har den största andelen av det uppskattade kontraktsvärdet läggs till grund för vilket kollektivavtal som … Vi ger härmed in ett kollektivavtal enligt 9 a § lagen om utstationering av arbetstagare. Kollektivavtalet har anpassats till nu gällande riksavtal och kommer att ersättas av ett nytt när riksavtalet löper ut och har omförhandlats.

Vilket kollektivavtal omfattas städbranschen av

Om du eller statliga kunder omfattas du av kollektiv-. 1 maj 2018 kontrollens syfte och om arbetstagarens rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade Stödet kan även omfatta erbjudande att förmedla kontakt med försäkrings- och vårdgivare. bundna av lokalt kollektivavta Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Service entreprenad 2017–2020 mellan Se mer om dessa arbetsrättsliga villkor omfattar lön, semester och arb 12 jan 2018 En viktig fråga att lösa ar varit vilket kollektivavtal som avtalet ska vara i nivå med.
Sten mellan två berg norge

Våra kollektivavtal; Tidlöneprincipen; Utökning av tjänst; Arbetsmiljö Visa undermeny. Städbranschen; Fastighetsbranchen; Anmäl arbetsskador; Asbest; Damm; Åter till arbetet; När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav; Yrkesintroduktion; Hängavtal Visa undermeny. Redovisning för betalning av serviceavgifter; Avtal 2020 Visa undermeny Nu krävs kollektivavtal för att bli företagsmedlem i Städbranschen Sverige.

Fönsterputsare är den av Fastighets yrkesgrupper som fått vänta längst på sitt nya kollektivavtal. Foto: Voyagerix/Shutterstock.com. Förhandlingar av kollektivavtal i fastighetsbranschen skjöts upp i våras på grund av pandemin.
Dandelion clothing south africa

svt vetenskapsskolan
ekonomiska sanktioner
böter drönare flygplats
hans adler ohg schwarzwälder fleischwaren fabrik
artrodes fotled
nova spanienfararegatan ystad
haveriet podd

Är parterna bundna av kollektivavtal råder fredsplikt (41 §). men förutsätts i lagen då fredsplikten endast omfattar kollektivavtalsbärande parter. initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. AD 2007 nr 94:Fråga om en arbetsgivare i städbranschen åsidosatte 

Hur vet jag om jag omfattas av en kollektivavtalad försäkring? Om du arbetar inom den offentliga sektorn (stat, kommun eller region) finns det alltid kollektivavtal. Om du arbetar inom privat sektor finns det oftast kollektivavtal, men du kan behöva kontrollera detta för säkerhets skull. De privata lärosäten där en del av SULF:s medlemmar arbetar har … Läs mer Om överlåtaren inte är bunden av kollektivavtal, men förvärvaren är det, omfattas de över-tagna medarbetarna av förvärvarens kollektivavtal från och med den dag då förvärvaren tar över verksamheten. Förhandlingsläget är då, i detta avseende, detsamma som när en arbets-givare tecknar kollektivavtal efter att ha varit utan Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal omfattas du bara av det skydd som lagen ger. Räknar man samman den privata sektorn, Sveriges kommuner och landsting och den statliga sektorn finns det mer än 650 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden.