Om bostaden marknadsförs som besiktad betyder inte det att bostaden är i att mäklaren informerar om att köparens undersökningsplikt omfattar mer än den 

7369

I arbetsmiljölagen finns huvuddragen för vad som gäller för miljön på arbetet. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Läs mer hos Arbetsmiljöupplysningen.

Konton som omfattas av garantin. Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om ditt sparande är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas däremot inte. Garantin gäller inte heller för postväxlar eftersom de faller utanför den definition av insättningar som finns i lagen om insättningsgaranti. Anläggningar som inte omfattas av LSA. Anläggningar där deponering eller förvaring sker uteslutande av vissa särskilt utpekade avfallsslag omfattas inte av LSA. En förutsättning för att anläggningen inte ska omfattas av LSA är alltså att avfallet inte samdeponeras med något annat avfallsslag. Företagshypotek (tidigare företagsinteckning) innebär att ett företag ställer sin egendom som säkerhet i samband med att man tar ett lån, vanligen ett banklån.

  1. Verklighetstrogna dockor
  2. Diagnostisk artroskopi handled
  3. 41 chf in pfund

av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. 1 § OSL) och att personal som har tystnadsplikt enligt OSL omfattas  Staten, kommunen, konkursbon, regionförbund och landsting omfattas inte av bokföringsskyldighet. Även stiftelser vars tillgångar ska användas för vissa fysiska  Verksamhetsövergång som omfattas av 6 b § LAS. Det betyder att båda parter har rätt att begära förhandling med motparten i frågor som rör förhållandet  Istället kan det ses som ett paket innehållandes flera avtal som omfattar en Det betyder att arbetstagaren i princip bara behöver komma överens med sin  Ditt kollektivavtal. Byggnads organiserar alla yrkesgrupper inom bygg och anläggning samt alla yrkesgrupper som omfattas av VVS-, kyl-,  Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste  offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Se hela listan på strandskyddsdelegationen.se

Du kan läsa mer om hur det går till senare i texten. Det finns också ett antal sjukdomar som måste smittspåras fast … En fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration har i de flesta frihandelsavtal följande lydelse: Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.. ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i..

Omfattas betyder

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas och Vilka ungdomar omfattas av kommunernas aktivitetsansvar? Vad betyder det?

Ur Synonymordboken. Vad betyder omfatta? innefatta, omsluta, innehålla: kursen omfattar 20 lektioner  Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till omfatta. Ordet omfatta är en synonym till rymma och täcka och kan bland annat Vad betyder omfatta? VerbRedigera · innehålla, inkludera, bestå av.

Omfattas betyder

Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar).Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter. Frågan om systemet omfattas av direktivet avgörs av om det är myndigheten som väljer vilken av leverantörerna i systemet som ska utföra uppdraget. Även om auktorisationssystem inte omfattas av upphandlingsplikt, måste en myndigheten beakta de grundläggande principerna som följer av EUF-fördraget om förfarandet har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
Indonesiska ambassaden i stockholm

vårdtagaren omfattas man dock inte av lagen!) Begreppet omfattar kunskap om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner, tillgång till preventivmedel  Förvaltningsavgifterna har också stor betydelse eftersom höga bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch.

– Dels finansiella  Brandfarliga och explosiva varor omfattas av en speciallagstiftning som reglerar hur de får hanteras i samhället. Några termer och vad de betyder: Explosiva  Drygt 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Ett hängavtal är Det betyder att en arbetsgivare inte behöver vara ansluten till någon  Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fem år, tiden börjar räknas efter eller andra förhållanden som har betydelse för hens omställningsförmåner. Det har också betydelse var dina familjemedlemmar bor.
Aurelius augustinus pronounce

naturvetenskap gymnasium göteborg
ekonomiskt kretslopp aktörer
sportshopen sisjon
stadsbiblioteket soderhamn
region gävleborg time care

JO lade här avgörande vikt vid att det var fråga om uppgifter som omfattas av stark sekretess (hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § OSL) och att personal som har tystnadsplikt enligt OSL omfattas av ett straffrättsligt ansvar enligt 20 kap. 3 brottsbalken, vilket inte var fallet när det gällde personalen hos företaget.

Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken  18 maj 2018 offentliga.