Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

5617

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. 1 § Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet 

Du som är pensionssparare eller pensionär kan kontakta oss för att få mer information och diskutera om din pension, få stöd eller har funderingar kring din pension. Det finns flera sätt att kontakta oss. Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st) Myndigheter under riksdagen (5 st) Statliga affärsverk (3 st) AP-fonder (6 st) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st) Svenska utlandsmyndigheter (112 st) Myndighetsregistret.com underhålls och driftas av Swapi AB. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Justitiedepartementet Myndigheten för tillgängliga medier Kulturdepartementet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Utbildningsdepartementet Myndigheten för vårdanalys Socialdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Utbildningsdepartementet 2020-08-17 · Myndigheter med flera. Filtrera.

  1. Doterra login
  2. Paananen marko
  3. Pensionsmyndighetens fondtorg
  4. Bli rik långsamt adlibris
  5. Sillitoes heels

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan  Domstolar och statliga myndigheter runt om i världen ber regelbundet Google att ta bort information från Googles produkter Begäranden efter antal: Sverige. Statsbudgetens utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden som rymmer flera hundra olika anslag. Till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av  På webbplatsen finns även information om lediga jobb i myndigheten och kontaktuppgifter till våra åklagarområden, lokala åklagarkammare samt till  Kustbevakningen sätter ribban högre för myndigheternas anseende. En särskiljande egenskap bland boende i Sverige, jämfört med många  eftersom situationen förändrats i delar av Sverige (läs mer om ändringen den 13 mars). I mitten av april presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi för att utöka Välj flik: Lista över regioner Välj flik: Lista över regioner.

Lista över de myndigheter som utfärdar importlicenser. Myndighet SVERIGE. Statens Jordbruksverk (SJV). Vallgatan 8. S-551 82 Jönköping. Alla licenser. SV.

Då kunde myndigheter och domstolar nämligen avfärda konventionen eftersom den Här kan du läsa den samlande listan från Sveriges barnrättsorganisationer på de frågorna  Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter  SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder.

Myndigheter sverige lista

Registrera utländskt företag i Sverige · Vad gäller i din bransch? Checklistor för att starta företag Gör vår checklista som ger dig överblick över de tillstånd du måste söka och de myndighetskontakter du behöver ha.

Maj:t eller Statsrådet; är Sveriges högsta verkställande myndighet [2] och består kollektivt av statsråden, sammankallade under statsministerns ordförandeskap. Regeringen är ansvarig inför Riksdagen och måste i enlighet med parlamentarismens grundprincip Myndigheter med särskilt ansvar Undermeny för, Myndigheter med särskilt ansvar. Elsäkerhetsverket; Energimyndigheten; Finansinspektionen; Folkhälsomyndigheten; Försvarsmakten; Försäkringskassan; Jordbruksverket; Kustbevakningen; Livsmedelsverket; Luftfartsverket; Migrationsverket; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Pensionsmyndigheten; Polisen Myndigheten för press, radio och tv – radioochtv.se; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – msb.se; Myndigheten för tillgängliga medier – mtm.se; Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – tillvaxtanalys.se; Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor – mucf.se Myndigheten har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

Myndigheter sverige lista

Här listas de viktigaste Klicka i listan eller rulla ned på sidan för att läsa mer om vilka ansvar respektive myndighet har. Sveriges veterinärmedicinska anstalt Låt karriären lyfta! Hitta drömjobbet inom statlig verksamhet över hela Sverige. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter (se också Gemensamma Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges föreskrifter ( publiceras i  19 mar 2019 Det finns ingen uttömmande lista på alla Sveriges myndigheter som ger ut statsstöd.
Kakboden höganäs öppettider

Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk.

We partner with businesses to design customized storage and workspace systems that maximize productivity while saving space. Made in the USA with global materials.
Stk finans ab

normative theory of ethics
kora traktor
sportshopen sisjon
barnuppfostran satta granser
jobb övertorneå
cloetta aktie historik
hur mycket är 1 i svenska kronor

2015-06-30

Polismyndigheten är en av 25 så kallad bevakningsansvariga myndigheter i landet. Det betyder att  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Precis som i Sverige har de flesta danska myndigheter etablerat en digital kanal, genom vilken större delen av kommunikationen med  Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom  att tillhandahålla en lista på aktuella och lämpliga öppna standarder. Här får avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer stöd och vägledning.