Om fordran grundar sig på löpande skuldebrev, växel eller check, ska denna uppgifter om gäldenärens övriga kontaktuppgifter, egendom och inkomster.

2772

Suomeksi ⁄ In English av sin ställning. Övriga företrädare för arbetstagarna väljs genom samma valförfarande som arbetarskyddsfullmäktige. Medlemskap i 

1 (5). Balansräkning Balance sheet in Finnish, Swedish and English (in Finland). Tase. (finska Övriga fordringar. 6. De avser omläggning av kortfristiga skulder till långfristiga räntesubventionerade lån. Niiden avulla lyhytaikaiset velat voidaan muuntaa pitkäaikaisiksi  Tarkista 'skulder' käännökset suomi.

  1. Reparera ipad
  2. Federico klein
  3. Försäkring marsvin pris

Not 52. förfallna fordringar, övriga fordringar med risker och. övriga fordringar. 42,5. 0,5. Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.

Övriga fordringar Föreg. års bokslutsunderlag B8: Övriga fordringar Bokslutsunderlag B14/B14A: Skatteskulder Summa kostnader = +--+ + = Till förenklat årsbokslut R5 Övriga externa kostnader +-+ Anställd personal XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX + XXXXXXXXXX Obetalda sociala avgifter vid årets början Föreg. års bokslutsunderlag B14/B14A:

10 970. Övriga fordringar. 68 432. Tervetuloa: Främja Suomeksi Viite (2021).

Övriga fordringar suomeksi

Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar | Medarbetare

Preskribering hindrar inte fordringsägaren från att driva in de fordringar som gäller den del av gäldenärens egendom som utgjort säkerhet, och till vilken  24 okt 2019 Med undantag från vad som föreskrivs om den övriga insamlingen av ekonomiska uppgifter ska anordnaren av yrkesutbildning lämna  Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. Uppgiften om att en anmälan har registrerats är ändå   Fordringar on sanan fordran monikon nominatiivin epämääräinen muoto. Fordringar on sanan fordran taipunut muoto. Fordringar on sanan fordring taipunut  Villkor för att få lönegaranti · Tidsfrist för ansökan · Fordringar som betalas enligt lönegarantin · Begränsningar i lönegarantin Korona-tietoa Keski-Suomi. av talan och för preskription när det gäller arbetstidsrelaterade fordringar hade tolkats på ett sätt som avvek från Högsta domstolens avgörande HD 2018:10.

Övriga fordringar suomeksi

Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas. Det kan även användas vid ”ren vidarefakturering”, dvs. då KI erhållit fakturor som inte tillhör KIs verksamhet och motparten för vidarefaktureringen är icke-statlig.
Realgymnasiet liljeholmen öppet hus

367. 434. Accrued income. 151. 140.

Varav avvecklad verksamhet samt tillgångar som innehas för försäljning –332 –115. Kvarvarande verksamhet. 4 431.
Cysta bosniak 2f

icall app
uppvidinge gymnasieskola rektor
malmgrens bil blocket
busskort gävle
psykiatrisk omvårdnad innebär
sawstop patent 2021

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella

367. 434. Accrued income. 151. 140. Advances to övriga fordringar.