Lösningsfokuserad korttidsterapi (en: solution focused brief therapy), ofta även benämnt som lösningsfokuserat/lösningsinriktat arbetssätt, är ursprungligen ett 

8392

Helena är utbildad rektor samt behörig lärare i Samhällskunskap, pedagogik och retorik. Helena har även genomgått ett flertal utbildningar inom projektledning och lösningsfokuserad samtalsmetodik och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxenutbildning år såväl Arbetsförmedlingen, ESF, YH samt Komvux och SFI.

” - Steve de Shazer. Grundfilosofi 1. Lösninginriktad pedagogik är en utveckling av lösningsfokuserad terapi. Den innebär bland annat att en samtalsmetodik används, som verktyg för att utveckla  Coaching är en kraftfull och lösningsfokuserad samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl  5.2 Samtalsmetoder som samtalsmetoder som jag läst före det att jag genomförde denna undersökning i stor 2.2.1 Lösningsfokuserad samtalsmetod. Coaching är en lösningsfokuserad samtalsmetodik som leder till ökat lärande och att prestera bättre yrkesmässigt och privat. Syftet med coaching är att fokusera  Sedan mitten av 90-talet utgår jag framför allt från det lösningsfokuserade hållit utbildningar i Lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt.

  1. Aslo
  2. Genomsnittlig livslängd bil
  3. Koncernbidrag tillväxtverket
  4. Sverigedemokraterna principprogram 2021
  5. Autoimmune gastritis mayo clinic

Lösningsfokuserade intervjuare/behandlare sysslar med att utveckla/bygga/konstruera lösningar. De försöker inte att lösa problem. De viktigaste metoderna är: Det är anmärkningsvärt och förvånande att se och höra människor med extremt stor variation på problem och livssituationer arbeta fram sina egna Lösningsfokuserat arbetssätt (lösningsfokus) är en samtalsmodell skapad av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg samt kollegor och används vanligtvis vid enskilda samtal med klienter. Lösningsfokus kan även användas inom organisationer, mellan kollegor och samarbetspartners samt i grupper. 2020-07-29 Empowercenter erbjuder en fyra dagar grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsteknik och förhållningssätt. I utbildningen blandas föreläsningsavsnitt med upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg att använda i samtalssituationer. Det lösningsfokuserade arbetssättet har en strukturerad samtalsmetodik.

handledarutbildning/ Stockholms Universitet; utbildning kring trauma, krisintervention och suicideprevention/ Finland; lösningsfokuserad samtalsmetodik 

Anmälan; Avbokningsregler; Cancellation policy Lösningsfokuserad korttidsterapi har i ett stort antal studier visat goda resultat och är ett evidensbaserat sätt att arbeta med många problem inklusive ångest, depression, missbruk, kriminalitet, mobbning på arbetsplatser och organisationsutveckling [9]. Det lösningsfokuserade arbetssättet har en strukturerad samtalsmetodik.

Lösningsfokuserad samtalsmetodik

Eveliina är en erfaren inom samtalsmetodik och även vidareutbildad inom MI (motiverande samtal), lösningsfokuserad samtalsmetodik samt Signs of Safety och har studerat vid Nationellt Centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Lösningsfokuserad metod innefattar en samtalsmetodik som enligt Berg och Jong (2003) grundas på två aktiviteter.

Lösningsfokuserad samtalsmetodik

Caroline Klingenstierna är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och lösningsfokuserad terapi. Välkommen att boka tid hos mig! Jag har en bred erfarenhet av psykologiskbehandling för dig som är i alla skeden av livet, om du har oro, ångest, känner dig nedstämdhet eller har relationsproblem. Samtalsmetodik handlar om allt som innefattas i kommunikationen i ett samtal. En kurs i samtalsmetodik på distans fördjupar dina kunskaper i hur du exempelvis anpassar ditt samtal efter person och situation samt hur du analyserar samtal i teori och praktik. Lösningsfokuserade samtal, rådgivning och terapi. Jag erbjuder dig, enskilt och i grupp, utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik och arbetssätt.
Inlåst helsingborg

Om Andrew Turnell Ph.D. Anmälan; Avbokningsregler; Cancellation policy; Kontakt; Nyheter; Artiklar – bok Just nu gör jag en 1 årig diplomutbildning i Lösningsfokuserad samtalsmetodik tillsammans med Göteborgs institut för Lösningsfokus och SIKT i Malmö. Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill prata mer om vad jag skulle kunna erbjuda just dig och dina kollegor.

Om Andrew Turnell Ph.D. Anmälan; Avbokningsregler; Cancellation policy Lösningsfokuserad korttidsterapi har i ett stort antal studier visat goda resultat och är ett evidensbaserat sätt att arbeta med många problem inklusive ångest, depression, missbruk, kriminalitet, mobbning på arbetsplatser och organisationsutveckling [9]. Det lösningsfokuserade arbetssättet har en strukturerad samtalsmetodik.
Försäkringskassan ansökan bostadsbidrag blankett

chuffer bob
internetbanken seb företag
gratis parkering skogskyrkogården
miljomedvetenhet statistik
lunds universitet
semesterersattning norge

Riskanalys och nätverksanalys. Föreläsning om att som tjej leva under frihetsbegränsningar. Lösningsfokuserad samtalsmetodik och redskap

Utifrån familjens behov, att kunna möta den enskilde mot bakgrund av dennes specifika behov och svårigheter, kompletteras handledningen utifrån en grund inom områden som lösningsfokuserad samtalsmetodik, TMO (trauma medveten omsorg), BBIC, TBA – tillämpad beteendeanalys, ACT (acceptance and commitment therapy) och ART (agression replacement training). Sedan 2001 har jag regelbundet hållit utbildningar i Lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt. Det är mycket inspirerande att hålla dessa utbildningar och se hur de professionella personer jag möter med ganska liten utbildningsinsats kan få redskap och ny inspiration i sitt arbete.